Memleket (18.04.2008)

Bilkad’da ve Çınar Derneği’nde seminerler veren Ayten Durmuş’un, 9. kitabı Geleneksel ve Modern Hurafeler Kıskacında Kadın bu yıl yayınlandı. Eserde Batı’dan Doğu’ya kadın konusuna pek çok açıdan nasıl bakıldığı ayrıntılarıyla ele alınmış.

Durmuş Batı’da kadın hakları savunuculuğunun tarihi sürecini ortaya koyduğu eserinde feminizmin dinler üzerinde de etkili olduğunu ve insanların mevcut değerlerini sorgulamalarına sebep olduğunu söylemektedir. Yazara göre günümüzde Müslüman kadınların vaize ve müftü yardımcısı oluşları da bu gelişmeden bağımsız görülmeyebilir. Belki Hz. Peygamber (s)’in hanımları da vaize ve müftü yardımcısı sıfatıyla hareket etmediler ama en azından bir kısmı onların sorumluluklarından daha fazlasını üstlendiler. Onların konumlarını güncel dille ifade etmek istersek: “Onlar da vaize veya müftü yardımcısıydı.” diyebiliriz.

Eserde Dücane Cündioğlu’nun sosyal hayattaki sorumluluklarının bilincinde hareket eden Müslüman kadınlar için kullandığı “reçel yapamayanlar” ifadesine haklı olarak “kadın mazlumiyetine mideden bakıldığı” eleştirisi yapılmakta.

Yazar tarafından Osmanlı devletinden Türkiye Cumhuriyetine devam eden süreçte kadınların şu haklara sahip olduğuna işaret edilmekte: Eşit miras hakkı, arazi mirasında eşitlik, çok eşliliğe karşı bazı yaptırımlar (s. 36, 37). Bunlar eserde ilerleme olarak takdim edilmekte. Bu durumda aklımıza şu iki soru geliyor: “Kur'an kadın ve erkeğe eşit miras öngörüyor mu? Çok eşliliğe yaptırım uygulanması bir ilerleme mi?” Bu soruların cevabı “evet” değilse bu “eşitlik” anlayışı üzerine düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Ayetlerin lafzının el vermediği yorumlar muhkemleştirildiğinde “Acaba kadın modernist hurafelereden nasıl arınabilecek?” şeklindeki bir soruya da cevap aranmalı değil mi?

“Geçmişten kaynaklanması dışında bir anlamı olmayan gelenekler yığınına, önerilere, oluşumlara, geçen süre içinde kutsal anlamlar yüklenmiş ve böylece geçerliliğini koruması sağlanmıştır. Vahiy iyi bilinmezse bu gelenekler din zannedilir.” (170) tespiti çok yerinde.

Eserde kadının örtünmeden ibaret görüldüğü anlayış da tenkit edilmiş. Yazar rahibelerin de iyi örtünenlerinin olduğunu ancak Müslüman kadının, tesettürün yanında ilim, irfan, kültür, amel ve özgürlük olmadan beklenilen sonucun elde edilemeyeceğini vurgulamakta.

Durmuş: “Erkekler de adınlar da gerektiği ve zaruret oluştuğu anda birbirlerinin yaptığı her şeyi yapabilirler. Mevcut ayrım sosyal hayatın daha kolaylaşması için yapılmıştır. Yoksa tekinin kutsanması, diğerinin de alçaltılması için değil.” demekte. Bu ifade kasıt ve niyet açısından güzel olmakla birlikte çözümleyici değil diye düşünüyorum. Çünkü zaruret konusu haramları bile meşru kılabilir.

Eserde Türkiye Müslümanlarının terk ettikleri “Kadınların vakit namazlarını camide kılabilmeleri” sünnetini ihya çağrısında bulunulmakta. Ne yazık ki “mescid merkezli yaşam” sünneti o kadar terk edildi ki, 5 yaşındaki kızıyla ara sıra camiye giden bir arkadaşım cemaatin bundan rahatsız olduğunu hissettiğin aktardı.

Yazarımız kadın ile erkeğin “yarışa” eşit şartlarda başlamadığını örneklerle okuyucuya sunmakta (180-181). Ne var ki, niçin yarıştıkları izaha muhtaç. Her ikisini de hayatın getirdiği sorumlulukları üstlenme konusunda işbirliği yapmakla mükellef görmek daha uygun olmaz mı?

Durmuş kadınların örtünmesi gerektiğine yapılan vurgular kadar erkeklerin gözlerini haramdan sakınmaları gerektiğine dair ayetin de gündemde tutulması gerektiğini (s. 193) ifade etmekte. Bu vurgu önemli.

Eserde Metres ve-veya birden fazla evlilik şeklinde oldukça iddialı bulduğum bir bölüm başlığı var. Bu başlığın ikinci kısmında aslında kastedilen çok eşle evlilik. Çok eşle evliliğin metres hayatıyla eşitlenmesi de bu başlık üzerinde düşünülmeyi zorunlu kılıyor. Aksi takdirde asr-ı saadette ve günümüzde “eşlerden birine tamamen meyletmeyen” (Nisa, 4: 129) çok eşle evli Müslümanların tümünü “metres tutmuş olmakla” itham etmek gerekir ki, yazarı böyle bir kasıttan tenzih etmeyi tercih ederim.

Murat KAYACAN (Memleket Gazetesi 18.04.2008)

VİDEOLAR


Karşı Cinsle Sınav Bağlamında Yusuf Suresi-2 (23-35 Ayetler) (20.06.2020)
Karşı Cinsle Sınav Bağlamında Yusuf Suresi-2 (23-35 Ayetler) (20.06.2020)
Tebliğ Ahlakı 3- Tebliğ Yöntemleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 3- Tebliğ Yöntemleri (16.05.2020)

Tebliğ Ahlakı 4 - Emri Bil Ma’ruf Vennehyi Anil Münker (23.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 4 - Emri Bil Ma'ruf Vennehyi Anil Münker (23.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 1-Tebliğ Nedir? (09.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 1-Tebliğ Nedir? (09.05.2020)

Tebliğ Ahlakı 2-Tebliğcinin Özellikleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 2-Tebliğcinin Özellikleri (16.05.2020)
Kardeşlik Bağlamında Yusuf Suresi-1 (1-22. Ayetler) (13.06.2020)
Kardeşlik Bağlamında Yusuf Suresi-1 (1-22. Ayetler) (13.06.2020)

Kardeşlik Ayetleri (06.06.2020)
Kardeşlik Ayetleri (06.06.2020)
Toprak Ayetleri (30.05.2020)
Toprak Ayetleri (30.05.2020)

Ramazanla Hayatın Yeniden Programlanması ve Sabır-(Savm Ayetleri) (02.05.2020)
Ramazanla Hayatın Yeniden Programlanması ve Sabır-(Savm Ayetleri) (02.05.2020)
Tevrat, Meal ve Tefsirlerdeki Hz. Eyyub Yorumlarının Kur’an’la Karşılaştırılması - (Sad 38/41-44; Enbiya 21/83-84) (25.04.2020)
Tevrat, Meal ve Tefsirlerdeki Hz. Eyyub Yorumlarının Kur'an'la Karşılaştırılması - (Sad 38/41-44; Enbiya 21/83-84) (25.04.2020)

Nisa Suresi 19-36. Ayetler Bağlamında Cahili Arap Geleneğinin ve İsrailiyatın Kur’an-ı Kerimi/İslamı Boğması - (04.04.2020)
Nisa Suresi 19-36. Ayetler Bağlamında Cahili Arap Geleneğinin ve İsrailiyatın Kur'an-ı Kerimi/İslamı Boğması - (04.04.2020)
Kıssa Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 28.03.2020)
Kıssa Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 28.03.2020)

Mutluluk Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 21.03.2020)
Mutluluk Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 21.03.2020)
İyilik ve Kötülük Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 14.03.2020)
İyilik ve Kötülük Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 14.03.2020)

Evliliğe Hazırlık ve Evlilik Süreci (Melike Hatun Kültür Merkezi - Haziran 2019)
Evliliğe Hazırlık ve Evlilik Süreci (Melike Hatun Kültür Merkezi - Haziran 2019)
Gençliğin Sorunları ve Öneriler (SAY - Nisan 2019)
Gençliğin Sorunları ve Öneriler (SAY - Nisan 2019)

Konuşma Sanatı (MEKDAV - Aralık 2018)
Konuşma Sanatı (MEKDAV - Aralık 2018)
Şahsiyet Oluşumu (AKEV-Şubat 2019)
Şahsiyet Oluşumu (AKEV-Şubat 2019)

Kendini Eğitmek ve Geliştirmek için çalışmanın ABC’si (Ekim 2018)
Kendini Eğitmek ve Geliştirmek için çalışmanın ABC'si (Ekim 2018)
Haber Türk 2015 (28 Şubat Süreci)
Haber Türk 2015 (28 Şubat Süreci)

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2013 (Aile İçi İletişimde Söz)
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2013 (Aile İçi İletişimde Söz)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 2)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 2)

Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 1)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 1)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 2)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 2)

Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 1)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 1)
Dost Tv 2014 (Hz Fatıma, çocukları ve Kerbela)
Dost Tv 2014 (Hz Fatıma, çocukları ve Kerbela)

Dost Tv 2013 (Gençleri Kazanmanın Yolları)
Dost Tv 2013 (Gençleri Kazanmanın Yolları)
Dost TV 2013 (Çocuklarda Sorumluluk Duygusu)
Dost TV 2013 (Çocuklarda Sorumluluk Duygusu)
Joomla templates by Joomlashine