Haber 7 (22.05.2008)

MÜSLÜMAN KADIN GÖZÜYLE HURAFE KISKACINDA KADIN

“Kadın bakış açısıyla kadın dünyasının perdelerini, pencerelerini ve kapılarını açmaya çalıştık. Çünkü insan pek çok yanlışı, onu doğru bildiği ve gerçekten doğru olanını bilmediği için yapıyor.” diyor yazar Ayten Durmuş, farklı bir çalışmada..

“Kadınlar, çocuklar ve yoksullar ‘evrensel mazlum üçlüsü’dür. Bu sebeple bu üçüyle ilgili her konuda söz söylerken ve eylem yaparken titrenmesi; hakları konusunda hesap gününün dehşeti hatırda tutularak âdil ve cömert olunması gerekir.”diyor Ayten Durmuş, Nesil Yayınları’ndan çıkan Geleneksel ve Modern Hurafeler Kıskacında Kadın ” isimli kitabının önsözünde.

Ve devam ediyor: “Kadın bakış açısıyla kadın dünyasının perdelerini, pencerelerini ve kapılarını açmaya çalıştık. Çünkü insan pek çok yanlışı, onu doğru bildiği ve gerçekten doğru olanını bilmediği için yapıyor.”

Kitabın önsözündeki bu cümleler, kitabın bütününü güzel bir şekilde özetliyor aslında. Kitabın içeriğine baktığımızda “Kadın” konusunda geniş ve kapsamlı bir çalışma çıkıyor önümüze. Kadın, kadın hakları, kadına karşı yapılan haksızlıklar ve kadın hakkındaki yanlış telakkiler; tarihsel, dinsel, geleneksel ve modern dünyamızda dillerden düşürülmeyen laisizm ve diğer değerler açısından tek tek ele alınarak değerlendiriliyor.

“Türkiye’de aydın olmayı ‘dinsiz olmak’ en hafifiyle ‘dinden çok uzak olmak’ şeklinde algılayan bir kitle var.”diyerek, içinde yaşadığı toplumdan soyutlanmış, kendisine ‘aydın’ diyen bir kitleyle beraber; “Çevremiz, yaş olarak yetiştiği ve akıl sahibi olduğu halde, akıl etmediği için, hurafelerle çevrelenmiş ve biçimlendirilmiş bir hayat yaşayan insanlarla doludur.”diyerek de kendi hurafelerini ıslam’danmış gibi göstermeye çalışan diğer kitleden duyduğu rahatsızlığı da dile getiriyor. Feminizm ve Batının kadın algısından doğunun kadın algısına, Tevrat ve ıncillerin kadın algısından, Kuran’ın kadın algısına, Yehova şahitlerinden laisizme,  Geçmişten günümüze uzanan kadın serüveni, merhaleler halinde örneklerle incelenen kitapta, tespit edilen sorunlara, çözüm önerileri de sunuluyor.

“Geleneksel ve Modern Hurafeler Kıskacında Kadın”, içeriği, konuları ele alış tarzı, tespitleri ve önerileri ile alanındaki bir boşluğu doldurmaya aday.

Kitap Ayten Durmuş’un, Nesil Yayınlarından çıkan sekizinci kitabı. Kitabın adı, içeriği konusunda yaklaşık bir fikir veriyor. Yazar kitabına “Kadın” kelimesinin anlamı üzerinde durarak başlamış. Bunun hemen ardından ‘Feminizm’i ele almış, bu hareketin başlama sebebini, sürecini, Hıristiyan toplumlarda geldiği yeri ortaya koymuş. Aynı hareketin, ıslam toplumlarına etkisini, özellikle Osmanlıdan itibaren Türkiye sürecini ve Türkiye açısından da bu sürecin seyrini ve daha sonra gelinen noktayı ele almış. Yazar, bu hareketin Müslüman kadınlar açısından da bir değerlendirmesini yapmış.

Kitabın bir diğer bölümünde, Tevrat ve ıncillerin kadın görüşünü ortaya koyan bölümler alınmış. Bunlar, ıslam dünyasının kadın telakkisini çok büyük oranda etkilediği için, bunların sonuçları ortaya konulmuş. Kitabı Mukaddes’in “Kutsal Mektuplar” bölümündeki kadın konulu öneriler üzerinde özellikle durulmuş ve Yehova şahitlerinin kadın önerilerine de değinilmiş.

Yazar kitabının diğer bir bölümünde, laisizmin kadın algısını, hurafelerini, bu hurafelerden kaynaklanan ve beslenen jakoben laisizmin dayatmalarını, örnekler eşliğinde ortaya koymuş ve ‘başörtüsü’ konusunda somutlaşan paranoyaları ele alarak bazı önerilerde bulunmuş.

Kitabın bir başka bölümünde, yozlaşmış geleneği oluşturan ve yanlış töreyi besleyen hikâyeler, kıssalar, rivayetlerden en meşhur olanlarını ele alarak değerlendirmiş ve bunların, toplumu, aileyi ve kadını getirdiği noktayı ve konumu eleştirel bir incelemeye tabi tutmuş. Mevcut geleneği ‘kadın konulu kitaplar, ıslam-Kuran, sosyal hayat, ev ve evlilik, gelenek karşısındaki tavırlar’ gibi müstakil başlıklar altında, ayrıntılı bir incelemeye tabi tutmuş. Bu bölüm, toplumu, neredeyse bir ayna gibi kendi kendisine gösterme görevi de üstlenmiş görünüyor.

Yazar, bir başka bölümde dünyanın çok farklı yerlerinden ve kültürlerinden; yazar, şair, düşünür, âlim, siyasetçi ve düşünce sistemlerinin kadın konusundaki görüşlerini aktarıyor.

Bundan sonraki bölümde ise, yine müstakil başlıklar altında, diğer bölümlerde olduğu gibi yine veriler ışığında, sebepler ve çözüm önerileri ile birlikte ‘ayrımcılık, şiddet, taciz ve tecavüzler, üstün özellikli kadınlar, sosyal kadınlar, mesleksizlik, yoksulluk, amaçsızlık, yalnızlık, metres ve birden fazla evlilik ve kadını mutsuz eden diğer sebepler’ gibi başlıklar altında bu konular üzerinde duruyor.

Kitabın son bölümünde ise ‘öncü, özel, örnek kadınlar’dan örnekler veriyor ve yazar Ayten Durmuş, kadınların model alması gerekenlerin bunlar olduğuna bir kere daha işaret ediyor.

Haber7.com

VİDEOLAR


Karşı Cinsle Sınav Bağlamında Yusuf Suresi-2 (23-35 Ayetler) (20.06.2020)
Karşı Cinsle Sınav Bağlamında Yusuf Suresi-2 (23-35 Ayetler) (20.06.2020)
Tebliğ Ahlakı 3- Tebliğ Yöntemleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 3- Tebliğ Yöntemleri (16.05.2020)

Tebliğ Ahlakı 4 - Emri Bil Ma’ruf Vennehyi Anil Münker (23.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 4 - Emri Bil Ma'ruf Vennehyi Anil Münker (23.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 1-Tebliğ Nedir? (09.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 1-Tebliğ Nedir? (09.05.2020)

Tebliğ Ahlakı 2-Tebliğcinin Özellikleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 2-Tebliğcinin Özellikleri (16.05.2020)
Kardeşlik Bağlamında Yusuf Suresi-1 (1-22. Ayetler) (13.06.2020)
Kardeşlik Bağlamında Yusuf Suresi-1 (1-22. Ayetler) (13.06.2020)

Kardeşlik Ayetleri (06.06.2020)
Kardeşlik Ayetleri (06.06.2020)
Toprak Ayetleri (30.05.2020)
Toprak Ayetleri (30.05.2020)

Ramazanla Hayatın Yeniden Programlanması ve Sabır-(Savm Ayetleri) (02.05.2020)
Ramazanla Hayatın Yeniden Programlanması ve Sabır-(Savm Ayetleri) (02.05.2020)
Tevrat, Meal ve Tefsirlerdeki Hz. Eyyub Yorumlarının Kur’an’la Karşılaştırılması - (Sad 38/41-44; Enbiya 21/83-84) (25.04.2020)
Tevrat, Meal ve Tefsirlerdeki Hz. Eyyub Yorumlarının Kur'an'la Karşılaştırılması - (Sad 38/41-44; Enbiya 21/83-84) (25.04.2020)

Nisa Suresi 19-36. Ayetler Bağlamında Cahili Arap Geleneğinin ve İsrailiyatın Kur’an-ı Kerimi/İslamı Boğması - (04.04.2020)
Nisa Suresi 19-36. Ayetler Bağlamında Cahili Arap Geleneğinin ve İsrailiyatın Kur'an-ı Kerimi/İslamı Boğması - (04.04.2020)
Kıssa Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 28.03.2020)
Kıssa Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 28.03.2020)

Mutluluk Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 21.03.2020)
Mutluluk Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 21.03.2020)
İyilik ve Kötülük Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 14.03.2020)
İyilik ve Kötülük Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 14.03.2020)

Evliliğe Hazırlık ve Evlilik Süreci (Melike Hatun Kültür Merkezi - Haziran 2019)
Evliliğe Hazırlık ve Evlilik Süreci (Melike Hatun Kültür Merkezi - Haziran 2019)
Gençliğin Sorunları ve Öneriler (SAY - Nisan 2019)
Gençliğin Sorunları ve Öneriler (SAY - Nisan 2019)

Konuşma Sanatı (MEKDAV - Aralık 2018)
Konuşma Sanatı (MEKDAV - Aralık 2018)
Şahsiyet Oluşumu (AKEV-Şubat 2019)
Şahsiyet Oluşumu (AKEV-Şubat 2019)

Kendini Eğitmek ve Geliştirmek için çalışmanın ABC’si (Ekim 2018)
Kendini Eğitmek ve Geliştirmek için çalışmanın ABC'si (Ekim 2018)
Haber Türk 2015 (28 Şubat Süreci)
Haber Türk 2015 (28 Şubat Süreci)

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2013 (Aile İçi İletişimde Söz)
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2013 (Aile İçi İletişimde Söz)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 2)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 2)

Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 1)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 1)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 2)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 2)

Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 1)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 1)
Dost Tv 2014 (Hz Fatıma, çocukları ve Kerbela)
Dost Tv 2014 (Hz Fatıma, çocukları ve Kerbela)

Dost Tv 2013 (Gençleri Kazanmanın Yolları)
Dost Tv 2013 (Gençleri Kazanmanın Yolları)
Dost TV 2013 (Çocuklarda Sorumluluk Duygusu)
Dost TV 2013 (Çocuklarda Sorumluluk Duygusu)
Joomla templates by Joomlashine