Deizm Neden Yükselmektedir?

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 13.12.2022

Deizm, tarihin her döneminde var olan bir olgu olmakla birlikte son yıllarda ülkemizde hızla artış gösterdiği artık çoğu kimsenin kabul ettiği bir gerçektir. Çoğu kimse de bu durumu ancak bıçak kemiğe dayandıktan sonra yüksek sesle dillendirmeye başlamıştır. Ancak nedense herkes bu durumu başka evlerde, başka aileler yaşıyor gibi anlatmakta; kimse bu durumun kendi evinde, yakınlarında ortaya çıkabileceğine ihtimal vermeye yanaşmamaktadır. Neden böyledir? Çünkü pek çok kişinin ‘deist’ olduğunu aileleri başkalarından sonra öğrenmektedir. Deizme yönelenler farklı nedenlerle inanç değişimlerini aileleriyle paylaşmak istememektedirler.  

Deizm nedir: Deizm Latincede ‘tanrı’ anlamına gelen ‘deus’ kelimesinden türetilmiş olup Grekçede yine “Tanrı” anlamındaki ‘theos’tan gelen teizm terimiyle aynı sözlük anlamına sahiptir. Deizm’in iki esası vardır: 1. Tanrı vardır ancak varlığı ve hayatı yarattıktan sonra hiçbir şeye karışmaz. 2. Akıl ve bilim insan için yeterlidir. Bu nedenle deizm, ‘elçi, melek, kitap, sevap, günah, ibadet, dua, cin, şeytan, cennet, cehennem, ahiret, kader’ gibi kavramların hiçbirini kabul etmemektedir. Tanrıyı kabul eden aklı dinidir, denilebilir. Ancak her inanç ve inançsızlıkta olduğu gibi deizmin de farklı seviyeleri ve kategorileri bulunmaktadır.

Helalleşme, Diyarbakır Anneleri, Cuma Namazı, Togg / İpek Arslan’la - 2

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 10.11.2022

İpek Arslan, otuz yıldır ülkemizin farklı sağlık kurumlarında çalışmakta olan tecrübeli bir doktordur. Onunla kendisi ve ülkemizle ilgili bazı konuları konuştuk. Bunları kaydedip yazıya döktükten sonra kendisinin izniyle yayımlamaya karar verdik.

(Kaldığımız yerden devam ediyoruz.)

- İpek Hanım, son dönemlerde biliyorsunuz bir ‘helalleşme’ çağrısı var gündemde. Siz de bu ülkede, 28 Şubat öncesinde okuldan uzaklaştırılmış, sonra meslekten atılmış, daha sonra döndüğünüz meslekten 28 Şubatta bir kere daha atılmış ve pek çok sorun yaşamış birisiniz. Helalleşme çağrısı yapanlara, hakkınızı helâl edecek misiniz?

Hayat Kuyuda / Huzur İslam’da Mı?

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 17.10.2022

İnsanların çoğu sanırlar ki ‘kuyuya atılmak’ masallarda ya da Hz. Yusuf öyküsünde kalmıştır. Oysa insanlar dünya adlı bir kuyuda çırpınmaktadırlar. Çoğu kere de ne masallardaki gibi bu kuyunun ötesinde peri padişahının ülkesi vardır ne de kuyudan çıkabilmek için bir yol bulabilirler. İnsanların bir kısmı, gönül dünyasını sürekli depremlere uğratan istikametini kaybetmiş ‘toplum’ adlı bir kuyuda çırpınmaktadırlar. Ne kendileri içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilirler ne de toplumu dönüştürmeye güçleri yeter. İnsanların bir kısmı da huzursuzluk ve mutsuzluğun hâkim olduğu ‘aile/evlilik’ adlı bir kuyuda çırpınmaktadırlar. Bunların da çoğu ne bu girdaptan çıkabilir ne de burada yaşamaya razı olurlar. İnsanların bir başka kısmı ise kendisine, kendisini ve hayatı değerli hissettiren bir dava bulamamanın, hayatı doğru konumlandıramamanın başıboşluk ve anlamsızlık denizinde tutundukları yılanların zehriyle uyuşarak yaşadıkları kimliksizlik-kişiliksizlik adlı bir kuyuda çırpınmaktadırlar. Bunlar da ne sorunun tam olarak farkındadırlar ne de bu sorunu giderebilme güçleri olduğu bilincine sahiptirler.

Dinin Seni Nasıl Bir İnsan Yaptı?

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 05.10.2022

İpek Arslan, otuz yıldır ülkemizdeki farklı sağlık kuruluşlarında çalışmış bir doktordur. Onun yaşadığı değişim sürecini kendisiyle konuştuk. Bize anlattıklarını önce kaydedip sonra yazıya döktük; kendisinden teyit aldıktan sonra da bu yazıyı yayımlamaya karar verdik.

- İpek Hanım, gayrimüslimlerin Müslüman oluş sürecini anlattıkları bazı programlar vardır, bunlar çok da ilgi çeker. Benim ilgimi ise daha çok bizim toplumumuzdaki Müslümanların Müslüman oluş öyküleri çekmektedir. Daha önceden bize, şu andaki inançlarınıza göre farklı bir ortamda yetiştiğinizden, kendinizle ilgili kararları belli bir süreç sonucunda aldığınızdan söz etmiştiniz. Bize anlatır mısınız siz nasıl bir değişim süreci yaşadınız, tam olarak nasıl ve ne zaman Müslüman oldunuz?

- Uzun bir süreçti, tam olarak bilmiyorum. Deist ve ateist olduğumu sandığım zamanlar da oldu. Hayatımı yönlendirmek noktasında pek kimsenin belirgin bir etkisi olmadı. Galiba kitaplar daha fazla etkili oldu.

Yeni Eğitim-Öğretim Döneminde Hepinizin Ellerinden Öperim

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 27.09.2022

MEB, okul yöneticileri ve yardımcı personelle birlikte öğretmenler olarak koca bir eğitim ordusu olan bizler, ‘eğitim verme’ hakkı elimizden alınmış olarak ‘öğretim’ vermeye çalışıyoruz. Eğitim veremediğimiz için okullardan ‘terbiye’ düzeyi düşük insanlar yetişmeye başladı bol bol. Bu durumu değerlendirenler: ‘Okullar güzel, imkânlar olağanüstü ama eğitim-öğretim beklenen sonucu vermiyor? Türkiye gelişiyor ama halkın ahlakı bozuluyor. Biz gerçek anlamda gelişmiş bir toplum olmayı neden beceremiyoruz?’ diyorlar. Elbette bunun pek çok nedeni var.

İnsanların hayatını dört ana bölüme ayırmak mümkündür: 1. Bireysel hayat 2. Aile hayatı 3. Eğitim/İş hayatı 4. Toplumsal hayat. Her insanı ve hayatını değerlendirmek için bu dört alanı birlikte ele almak gerekir. Eğitim veren öğretmenler ve alan öğrenciler için de durum aynıdır. Eser, müessiri gösterir; doğrudur ancak öğrencinin tek müessiri ‘öğretmen’ değildir. Hatta içinde bulunulan koşullar sonucu öğretmen gerçek anlamda ‘müessir’ bile olamamaktadır. Bununla birlikte yine de her toplumun medeniyet seviyesini öğretmenlerine yani insan yetiştiren insanlarına verdiği değerle ölçmek mümkündür.

‘HE’ DE KURBAN!

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 15.09.2022

Hakkımız yok mu bizim gerçekleri bilmeye
Gücümüz neden yetmez karanlığı delmeye
‘Ufkumuzu kuşatan cehennemi silmeye
Kararlısın öyle mi?’ derlerse ‘He’ de kurban!
 
Bellidir ta ezelde bir aşka sözlendiğin
Kendimden biliyorum doğrudur özlendiğin
Günün doğuşu gibi umutla gözlendiğin
Yerlerde ‘Sen mi geldin?’ derlerse ‘He’ de kurban!
 
Yaşamın tek seferlik olduğunu anlayıp
Limana demirleyen gemilerini yakıp
Buyruğu bekleyenler: ‘Boş sözleri bırakıp
Eylem vakti geldi mi?’ derlerse ‘He’ de kurban!
 
İçtikçe için yandı, uzandığın çeşmeden
Ayazda yola çıktın tatlı yeller esmeden
‘Düşünce hemen kalkıp yürüdün hiç kesmeden 
Umudunu öyle mi?’ derlerse ‘He!’ de kurban!
 
Nerde yağlı kemik var koşup oraya çöküp
Söz yerine ağzından nifak tohumu döküp
Hesabı büyütürken kibirle burun büküp
‘Sana mı düştü bu yük?’ derlerse ‘He’ de kurban!
 
Emanet büyük diye yüreği tekleyenler
Bu korkuyla uykusuz günleri ekleyenler
Gücün tükendiğinde kalkmanı bekleyenler
‘İnnallahe meânâ’ derlerse ‘He’ de kurban
 
Yolu doğru yürüdün haram yok yediğinde
Yüreğinin her taşı sağlamdır gediğinde
Allah, İslam, adalet, ahiret dediğinde
‘Sen hala orda mısın?’ derlerse ‘He’ de kurban!
 
‘Sen hala orda mısın?’ derlerse ‘He’ de kurban! 

Alman Koca

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 02.09.2022

Yakın tarihte bir süre Almanya’da bulundum. Gidebildiğimiz şehirlerde, mümkün olduğu kadar çok kişiyle görüşmeye, konuşmaya çalıştım. Gündeme gelen konulardan biri de Almanya’da yetişen gençlerin ve özellikle de genç kızların evlilik sorunuydu. Özetle şunları söylediler:

• Almanya’da yetişen ve eğitim gören kızlar, evlenecek uygun erkek olmaması nedeniyle evlenemiyorlarmış. 

• Bu kızlar, Türkiye’de yetişen gençlerle evlendiklerinde, yetişme farkı nedeniyle görev, sorumluluk, beklenti gibi konularda anlaşamıyorlarmış. Bu evlilikler çoğu kere boşanmayla sonuçlanıyormuş.

• Almanya’da yetişen Türk gençlerle evliliklerde, bu gençlerin büyük kısmı evlilikle ilgili sorumluluklarını yerine getirmiyorlarmış. Ancak bu gençlerin çoğunun Türkiye’den genellikle kırsal kesimde çoğu eğitimsiz olarak yetişip evlilik vb. gibi bir nedenle Almanya’ya gelip orada yaşayan anneleri gibi herkesin arkasını toplayan, herkesin her işini gören, herkes için sınırsız fedakârlık yapan anneleri gibi bir eş beklentisi varmış. Bu nedenle geçinemiyorlarmış.

Almanya'da Türk İzleri

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 17.08.2022

Bu başlığa bakarak geçmişe yönelik Türk izlerinden söz edeceğim sanılmasın. Ben, şu sıralar bulunduğum yerlerde, kendi gördüğüm Türk izlerinden söz etmek istiyorum.

Bir süre önce Almanların tarihi değere sahip Cochem Kalesi/Reichsburg Kalesine gittik. 12. yy.dan kalan bu kale, Mosel nehri yanında kurulmuş. Burası bir moloz yığını iken zengin bir Alman burayı satın alıp bugünkü haline getirmiş. Bir tepenin üzerindeki kaleye, Cochem kentinden yalnız bu iş için yolcu taşıyan bir otobüsle çıktık.  Kısa süren (bilet fiyatı okkalı) bir yolculuktan sonra kalenin bulunduğu yere yakın bir yerde indik. Az yürüyüp yolun başına gelince ‘İçeri girmek için bilet almak gerekiyor.’ dediler, aldık. Kaleye doğru çıktık, yüksekten tüm kent rahatça görülebiliyordu. O hafta bir Ortaçağ festivali varmış. Pek çok kişi, o dönemde giyilen giyeceklerle o günleri, o günlerde yapılan demircilik, ağaç oymacılığı gibi işleri bunun için hazırlanan küçük bölmelerde canlandırıyorlardı.

Sayfa 4 / 34

VİDEOLAR


Siz Diyorsunuz ki - Kur’an Diyor ki’(26.10.2023)
Siz Diyorsunuz ki - Kur'an Diyor ki'(26.10.2023)
Sadaka ve Zekat Nedir? Kaç Çeşit Sadaka Vardır?(09.11.2023)
Sadaka ve Zekat Nedir? Kaç Çeşit Sadaka Vardır?(09.11.2023)

Kur’an’ın Anlaşılması Önündeki Engeller ’Çeviri Sorunu’(02.11.2023)
Kur'an'ın Anlaşılması Önündeki Engeller 'Çeviri Sorunu'(02.11.2023)
Ecel ve Ecel i Müsemma (19.10.2023)
Ecel ve Ecel i Müsemma (19.10.2023)

Kader Nedir? Kader Algımız Nedir? (12.10.2023)
Kader Nedir? Kader Algımız Nedir? (12.10.2023)
Kıyamet Çeşitleri (05.10.2023)
Kıyamet Çeşitleri (05.10.2023)

Kadın Çıkmazları (20.06.2021)
Kadın Çıkmazları (20.06.2021)
Ailevi Mutluluğun Temel İlkeleri  (23.04.2019)
Ailevi Mutluluğun Temel İlkeleri (23.04.2019)

Kadınlarla İlgili Gelenek Nasıl Oluştu? / Geleneğin Takma Bacakları (21.02.2021)
Kadınlarla İlgili Gelenek Nasıl Oluştu? / Geleneğin Takma Bacakları (21.02.2021)
Kur’an’a Göre Şirk (12.11.2020)
Kur'an'a Göre Şirk (12.11.2020)

Hz. Meryem Örneğinde Kadın Hakları-1 (29.10.2020)
Hz. Meryem Örneğinde Kadın Hakları-1 (29.10.2020)
Hz. Meryem Örneğinde Kadın Hakları-2 (29.10.2020)
Hz. Meryem Örneğinde Kadın Hakları-2 (29.10.2020)

Şeytan ve Şeytanlaşmak-1 (22.10.2020)
Şeytan ve Şeytanlaşmak-1 (22.10.2020)
Şeytan ve Şeytanlaşmak-2 (22.10.2020)
Şeytan ve Şeytanlaşmak-2 (22.10.2020)

Cahil Kimdir? Cehalet Nedir? (15.10.2020)
Cahil Kimdir? Cehalet Nedir? (15.10.2020)
İlim Nedir? İlmi Ledün Nedir? (01.10.2020)
İlim Nedir? İlmi Ledün Nedir? (01.10.2020)

Erdemli İnsanın Özellikleri (24.09.2020)
Erdemli İnsanın Özellikleri (24.09.2020)
İnsan ve Seküler İnsan (17.09.2020)
İnsan ve Seküler İnsan (17.09.2020)

Karşı Cinsle Sınav Bağlamında Yusuf Suresi-2 (23-35 Ayetler) (20.06.2020)
Karşı Cinsle Sınav Bağlamında Yusuf Suresi-2 (23-35 Ayetler) (20.06.2020)
Tebliğ Ahlakı 3- Tebliğ Yöntemleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 3- Tebliğ Yöntemleri (16.05.2020)

Tebliğ Ahlakı 4 - Emri Bil Ma’ruf Vennehyi Anil Münker (23.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 4 - Emri Bil Ma'ruf Vennehyi Anil Münker (23.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 1-Tebliğ Nedir? (09.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 1-Tebliğ Nedir? (09.05.2020)

Tebliğ Ahlakı 2-Tebliğcinin Özellikleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 2-Tebliğcinin Özellikleri (16.05.2020)
Kardeşlik Bağlamında Yusuf Suresi-1 (1-22. Ayetler) (13.06.2020)
Kardeşlik Bağlamında Yusuf Suresi-1 (1-22. Ayetler) (13.06.2020)

Kardeşlik Ayetleri (06.06.2020)
Kardeşlik Ayetleri (06.06.2020)
Toprak Ayetleri (30.05.2020)
Toprak Ayetleri (30.05.2020)

Ramazanla Hayatın Yeniden Programlanması ve Sabır-(Savm Ayetleri) (02.05.2020)
Ramazanla Hayatın Yeniden Programlanması ve Sabır-(Savm Ayetleri) (02.05.2020)
Darabehunne Bağlamında Hz. Eyyub’un Sapları (25.04.2020)
Darabehunne Bağlamında Hz. Eyyub'un Sapları (25.04.2020)
Joomla templates by Joomlashine